نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه داروهاي گياهي
 18 دوره 
عنوان نشریه:  داروهاي گياهي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد
مدیرمسئول:  دكتر عبدالله قاسمي پير بلوطي
سردبیر:  مجيد آويژگان
:تارگاه  http://jhd.iaushk.ac.ir/?lang=fa
رایانامه:  jhd@iaushk.ac.ir
تلفن:  3361060 (0381)
نمابر:  3361060 (0381)
صندوق پستی:  166
نشانی:  شهركرد، رحمتيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد، مركز پژوهش هاي گياهان دارويي
کد ISSN:  2008-8884
نوع نشریه:  فصلنامه