برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت)
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
مدیرمسئول:  دكتر غضنفر شاهقليان
سردبیر:  دكتر ابراهيم برز آبادي
رایانامه:  jtet@iaun.ac.ir
تلفن:  2291110 (0331)
نمابر:  2291008 (0331)
نشانی:  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده برق، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-8825
نوع نشریه:  فصلنامه