نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مسكن و محيط روستا
 55 دوره 
عنوان نشریه:  مسكن و محيط روستا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشکده سوانج طبیعی
مدیرمسئول:  دکتر سیدامیرحسین گر کانی
سردبیر:  دکتر اسفندیار زیردست
:تارگاه  http://jhre.ir
رایانامه:  info@jhre.ir
تلفن:  88966835 (021)
نمابر:  88947365 (021)
صندوق پستی:  15875/4913
نشانی:  تهران، اتوبان شهید فهمیده (تهران-کرج)، بزرگراه شهید ستاری شمال، خیابان هجدهم، انتهای خیابان نوزدهم پژوهشکده سوانح طبیعی
کد ISSN:  2008-4994
نوع نشریه:  فصلنامه