برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جامعه شناسي
 24 دوره 
عنوان نشریه:  جامعه شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آشتيان
مدیرمسئول:  دكتر حسين ابوالحسن تنهايي
سردبیر:  دكتر امير آشفته تهراني
:تارگاه  http://quarterlyjournalofsociology.aiau.ac.ir/
تلفن:  7224373 (0862)
نمابر:  7224373 (0862)
نشانی:  آشتيان، بلوار امام خميني، دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان
کد ISSN:  2008-157x
نوع نشریه:  فصلنامه