نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي)
 62 دوره 
عنوان نشریه:  راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي)
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  آموزش پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله
مدیرمسئول:  مرتضي خاقاني زاده
سردبیر:  دكتر علي رحماني
:تارگاه  http://edcbmj.ir/
رایانامه:  zistaorgan@gmail.com
تلفن:  88600061 (021)
نمابر:  88600061 (021)
نشانی:  تهران، خيابان ملاصدرا، معاونت آموزشي دانشگاه بقيه الله (عج)
کد ISSN:  2345-5248
نوع نشریه:  دو ماهنامه