برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي)
 9 دوره 
عنوان نشریه:  فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك
مدیرمسئول:  دكتر فرشاد لهراسبي
سردبیر:  دكتر ابوسعيد رشيدي
:تارگاه  http://www.jtst.ir/
رایانامه:  info@tstj.ir
تلفن:  33422278 (0861)
نمابر:  33422278 (0861)
صندوق پستی:  567/28135
نشانی:  اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده فني و مهندسي، دفتر فصلنامه فناوري نساجي
کد ISSN:  1735-8345
نوع نشریه:  دو فصلنامه