برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش اجتماعي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش اجتماعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن- دانشكده علوم اجتماعي
مدیرمسئول:  دكتر حبيب الله آقابخشي
سردبیر:  دكتر فريدون كامران
:تارگاه  https://jsr.riau.ac.ir/
رایانامه:  sr.1388@yahoo.com
تلفن:  76506163 (021)
نمابر:  76506417 (021)
صندوق پستی:  189
نشانی:  رودهن، مجتمع دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان مركزي، دانشكده علوم اجتماعي، دفتر فصلنامه پژوهش اجتماعي
کد ISSN:  2008-3726
نوع نشریه:  فصلنامه