نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پردازش علايم و داده ها
 42 دوره 
عنوان نشریه:  پردازش علايم و داده ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه توسعه فناوري هاي پيشرفته خواجه نصيرالدين طوسي
مدیرمسئول:  دكتر جواد شيخ زادگان
سردبیر:  دكتر احمد اكبري
:تارگاه  http://jsdp.rcisp.ac.ir/
رایانامه:  jsdp@rcisp.ac.ir
تلفن:  88447163 (021)
نمابر:  88447163 (021)
صندوق پستی:  16765-3739
نشانی:  تهران، تقاطع خيابان شهيد مطهري و سهروردي شمالي بن بست بيشه پلاك 12 طبقه اول
کد ISSN:  2538-4201
نوع نشریه:  فصلنامه