نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت ورزشي (حركت)
 46 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت ورزشي (حركت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر رضا رجبي
سردبیر:  حسن اسدي
:تارگاه  https://jsm.ut.ac.ir/
رایانامه:  harakat@ut.ac.ir
تلفن:  88630001 (021)
نمابر:  88630001 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان 15، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دفتر نشريه، كدپستي: 14398
کد ISSN:  2008-9341
نوع نشریه:  فصلنامه