نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پوست و زيبايي
 42 دوره 
عنوان نشریه:  پوست و زيبايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پوست
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر يحيي دولتي
سردبیر:  دكتر يحيي دولتي
:تارگاه  https://jdc.tums.ac.ir/
رایانامه:  dermcosmj.ir
تلفن:  88978190 (021)
نمابر:  88963804 (021)
صندوق پستی:  14155-6383
نشانی:  تهران، خيابان طالقاني غربي، شماره 415، مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام، كد پستي: 1416613675
کد ISSN:  2008-7470
نوع نشریه:  فصلنامه