نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مشرق موعود
 33 دوره 
عنوان نشریه:  مشرق موعود
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادیان، مذاهب و عرفان
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آينده روشن
مدیرمسئول:  سيد مسعود پور سيدآقايي
سردبیر:  سيد مسعود پور سيدآقايي
:تارگاه  http://intizar.ir/vsnc.s5qabyd2sla82.html
رایانامه:  maqaleh@mashreqmouood.ir
تلفن:  37840085 (025)
نمابر:  37733346 (025)
صندوق پستی:  37185-471
نشانی:  قم، خيابان شهدا (صفائيه)، كوچه 25، پلاك 27، كدپستي: 45651-37137
کد ISSN:  2423-7663
نوع نشریه:  فصلنامه