برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي)
 31 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر شمس اله عبداله پور
سردبیر:  دكتر بابك قنبرزاده
:تارگاه  https://foodresearch.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  fas@tabrizu.ac.ir
تلفن:  3335602 (041)
نمابر:  3356002 (041)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله پژوهش هاي صنايع غذايي، كدپستي: 5166614766
کد ISSN:  2008-515x
نوع نشریه:  فصلنامه