نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رشد فناوري
 67 دوره 
عنوان نشریه:  رشد فناوري
درجه علمی:  علمی ترویجی
زمینه تخصصی:  فناوری اطلاعات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش)
مدیرمسئول:  حبيب الله اصغري
سردبیر:  دكتر جعفر توفيقي
:تارگاه  http://www.roshdefanavari.ir/
رایانامه:  roshdefanavari@gmail.com
تلفن:  88898865 (021), 6-88930150 (021), 88894649 (021)
نمابر:  88930157 (021)
صندوق پستی:  13145/799
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، چهار راه كالج، كوچه سعيدي، پلاك 5، مركز رشد و فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي، رويش
کد ISSN:  1735-5486
نوع نشریه:  فصلنامه