برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه
 3 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
مدیرمسئول:  دكتر حسينعلي قبادي
سردبیر:  دكتر فروزنده جعفرزاده پور
رایانامه:  j.youths@ihss.ac.ir
تلفن:  66497561-2 (021)
نمابر:  66492129 (021)
صندوق پستی:  13145/1316
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان دانشگاه، خيابان شهيد نظري، پلاك 89
کد ISSN:  2008-4404
نوع نشریه:  دو فصلنامه