نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زيست شناسي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  زيست شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا ايرانبخش
سردبیر:  دكتر مصطفي عبادي
:تارگاه  http://biology.journals.iau-garmsar.ac.ir/
رایانامه:  biology-journal@iau-garmsar.ac.ir
صندوق پستی:  35815-144
نشانی:  گرمسار، ميدان انقلاب، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه معاونت پژوهشي
کد ISSN:  1735-5028
نوع نشریه:  فصلنامه