نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و فناوري رنگ
 49 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و فناوري رنگ
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه رنگ
مدیرمسئول:  پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:  پروفسور كمال الدين قرنجيگ
:تارگاه  www.jcst.icrc.ac.irhttp://www.jcst.icrc.ac.ir
رایانامه:  jcst@icrc.ac.ir
تلفن:  22952882 (021)
نمابر:  22952882 (021)
صندوق پستی:  17765/654
نشانی:  تهران، بزرگراه صياد شيرازي، خروجي لويزان، ميدان حسين آباد، خيابان وفامنش، نبش كوچه شمس، پلاك 55
کد ISSN:  1735-8779
نوع نشریه:  فصلنامه