نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي انقلاب اسلامي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي انقلاب اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي انقلاب اسلامي ايران
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم كلانتري
سردبیر:  دكتر محمدرضا مجيدي
:تارگاه  http://www.roir.ir/
رایانامه:  anjomane.iran@yahoo.com
تلفن:  32905130 (025)
نمابر:  32916311 (025)
نشانی:  ايران، قم، بلوار جمهوري اسلامي، نبش كوچه 4، دانشگاه معارف اسلامي
کد ISSN:  2322-2573
نوع نشریه:  فصلنامه