برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختي
 40 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در سلامت روانشناختي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر محمدنقي فراهاني
سردبیر:  دكتر عليرضا مرادي
:تارگاه  https://rph.khu.ac.ir/
رایانامه:  healthinpsych@gmail.com
تلفن:  88321314 (021)
نمابر:  88321314 (021)
نشانی:  تهران، خيابان خاقاني، شماره 49، ساختمان سميه، طبقه هشتم، دفتر فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختي
کد ISSN:  2008-0166
نوع نشریه:  فصلنامه