برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توسعه كارآفريني
 48 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه كارآفريني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مديريت ايران
مدیرمسئول:  محمدرضا زالي
سردبیر:  زهرا آراستي
:تارگاه  https://jed.ut.ac.ir/
رایانامه:  JED@ut.ac.ir
تلفن:  61119243 (021), 88339098 (021)
نمابر:  88339098 (021)
صندوق پستی:  14155-6448
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، ابتداي خيابان شانزدهم، دانشكده كارآفريني، دانشگاه تهران، طبقه دوم، دفتر مجله توسعه كارآفريني
کد ISSN:  2008-2266
نوع نشریه:  فصلنامه