برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

ماهنامه باغ نظر
 99 دوره 
عنوان نشریه:  باغ نظر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر
مدیرمسئول:  دكتر سيد امير منصوري
سردبیر:  دكتر احمد پوراحمد
:تارگاه  http://www.bagh-sj.com/
رایانامه:  baghnazar@yahoo.com
تلفن:  66915845 (021)
نمابر:  66915830 (021)
صندوق پستی:  13145/669
نشانی:  خيابان آزادي، خيابان دكتر قريب، شماره 23، تهران، 1419843111، ايران
کد ISSN:  1735-9635
نوع نشریه:  ماهنامه