نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هيدروليك
 21 دوره 
عنوان نشریه:  هيدروليك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی آب
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن هيدروليك ايران
مدیرمسئول:  دكتر مسعود منتظري نمين
سردبیر:  دكتر محمود شفاعي بجستان
:تارگاه  http://jhyd.iha.ir
رایانامه:  jhyd.ir@gmail.com
تلفن:  66950483 (021)
نمابر:  43853469 (021)
صندوق پستی:  1417963995
نشانی:  تهران، بلوار كشاورز، خيابان 16 آذر، پلاك 54، طبقه فوقاني فروشگاه انتشارات دانشگاه تهران، طبقه اول، واحد اول
کد ISSN:  2345-4237
نوع نشریه:  فصلنامه