نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آسيب شناسي ايران
 3 دوره 
عنوان نشریه:  آسيب شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی، علوم پایه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي آسيب شناسي ايران
مدیرمسئول:  پروفسور محمدرضا جلالي ندوشن
سردبیر:  پروفسور محمدرضا جلالي ندوشن
:تارگاه  http://ijp.iranpath.org/
رایانامه:  INFO@IRANPATH.ORG
تلفن:  88951899 (021)
نمابر:  88970015 (021), 66912646 (021)
نشانی:  تهران، ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان شباهنگ (شهيد طوسي)، پلاك 77
کد ISSN:  1735-5303
نوع نشریه:  فصلنامه