نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه كنترل
 35 دوره 
عنوان نشریه:  كنترل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران
مدیرمسئول:  پروفسور ايرج گودرزنيا
سردبیر:  پروفسور علي خاكي صديق
:تارگاه  http://joc.kntu.ac.ir/
رایانامه:  control@joc-isice.ir
تلفن:  88813002 (021)
نمابر:  88324979 (021)
صندوق پستی:  15815-3595
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
کد ISSN:  2008-8345
نوع نشریه:  فصلنامه