نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مهندسي معدن
 38 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي معدن
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی معدن
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي معدن ايران
مدیرمسئول:  دكتر مهدي ايران نژاد
سردبیر:  دكتر محمود عبدالهي
:تارگاه  http://ijme.iranjournals.ir/
رایانامه:  ir.miningjournal@gmail.com
تلفن:  66419265 (021)
نمابر:  66418302 (021)
صندوق پستی:  14155-7599
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب بين خيابان قدس و وصال، كوچه اسكو، پلاك 23، واحد 11
کد ISSN:  1735-7616
نوع نشریه:  دو فصلنامه