برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي)
 14 دوره
عنوان نشریه:  اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دكتر حسن فرازمند
سردبیر:  دكتر سيد عزيز آرمن
:تارگاه  http://jqe.scu.ac.ir/
رایانامه:  iqe@scu.ac.ir
تلفن:  33356643 (061)
نمابر:  33335664 (061)
صندوق پستی:  61355-156
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دفتر فصلنامه اقتصاد مقداري، كد پستي: 6135743337
کد ISSN:  2008-5850
نوع نشریه:  فصلنامه