نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران
 69 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع چوب و کاغذ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدیرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبیر:  دكتر احمد جهان لتيباری
:تارگاه  www.rifr-ac.irhttp://www.rifr-ac.ir
رایانامه:  ijwpr@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستی:  13185-116
نشانی:  تهران، كيلومتر 5 آزاد راه تهران، كرج، خروجي پيكانشهر، انتهاي 20 متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، كد پستي: 1496813111
کد ISSN:  1735-0913
نوع نشریه:  فصلنامه