برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry
 34 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دندانپزشکی عمومی و تخصصی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان استان فارس
مدیرمسئول:  دکتر علي اصغر علوي
سردبیر:  دکتر علي اصغر علوي
:تارگاه  https://dentjods.sums.ac.ir/
رایانامه:  DENTIODZ@SUMS.AC.IR
تلفن:  6280458 (0711)
نمابر:  6280458 (0711)
صندوق پستی:  71345/1836
نشانی:  شيراز، خيابان قصردشت، قم آباد، دانشکده دندانپزشکي
کد ISSN:  2345-6485
نوع نشریه:  فصلنامه