برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانش و تندرستي
 48 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانش و تندرستي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پایه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شاهرود
مدیرمسئول:  دكتر جواد نوريان
سردبیر:  دكتر سهراب حاجي زاده
:تارگاه  http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site
رایانامه:  knh@shmu.ac.ir
تلفن:  32394111 (023)
نمابر:  32394852 (023)
صندوق پستی:  361473955
نشانی:  شاهرود، ميدان هفت تير، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  1735-577X
نوع نشریه:  فصلنامه