نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (انگليسي)
 1 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (انگليسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسان مکانيک ايران
مدیرمسئول:  محمود يعقوبي
سردبیر:  محمدرضا اسلامي
:تارگاه  http://jmee.isme.ir/
تلفن:  64543416 (021)
نمابر:  88938373 (021)
صندوق پستی:  15538
نشانی:  تهران، خيابان سپهبد قرني، بن بست دژن، شماره 3
کد ISSN:  1605-9727
نوع نشریه:  فصلنامه