نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني
 87 دوره 
عنوان نشریه:  كتابداري و اطلاع رساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  آستان قدس رضوي
مدیرمسئول:  دكتر سيد علي اردلان جوان
سردبیر:  دكتر سعيد رضايي شريف آبادي
:تارگاه  http://lis.aqr-libjournal.ir/
رایانامه:  faslnameh@aqlibrary.org
تلفن:  32235331 (051)
نمابر:  32219553 (051)
صندوق پستی:  177
نشانی:  مشهد، حرم مطهر، سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
کد ISSN:  1680-9637
نوع نشریه:  فصلنامه