نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)
 61 دوره 
عنوان نشریه:  روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
مدیرمسئول:  دكتر محترم نعمت طاوسي
سردبیر:  دكتر محمدكريم خداپناهي
:تارگاه  http://jip.azad.ac.ir/
رایانامه:  jip@azad.ac.ir
تلفن:  88830666-83843450 (021)
نمابر:  88830666 (021)
نشانی:  تهران، خيابان ايرانشهر شمالي، نبش خيابان آذرشهر، پلاك 223، معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، كدپستي: 1584715414
کد ISSN:  1735-305x
نوع نشریه:  فصلنامه