نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گنجينه اسناد
 34 دوره 
عنوان نشریه:  گنجينه اسناد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مدیرمسئول:  غلامرضا عزيزي
سردبیر:  دكتر سعيد رضائي شريف آبادي
:تارگاه  http://ganjineh.nlai.ir/
رایانامه:  ganjineh@nlai.ir
تلفن:  26403098 (021)
نمابر:  26403098 (021)
صندوق پستی:  19935-655
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد حقاني، ابتداي خيابان كوشا، روبروي ورزشگاه شهيد كشوري، ساختمان گنجينه اسناد ملي ايران
کد ISSN:  1023-3652
نوع نشریه:  فصلنامه