نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تعاون و كشاورزي (تعاون)
 55 دوره 
عنوان نشریه:  تعاون و كشاورزي (تعاون)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم ترویج
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
مدیرمسئول:  دكتر علي ربيعي
سردبیر:  دکتر محمد چيذري
:تارگاه  http://ajcoop.mcls.gov.ir/
رایانامه:  NASHREYEH-TAAVON@ICM.IR
تلفن:  22562733 (021)
نمابر:  22589891 (021)
نشانی:  تهران، خيابان پاسداران، ابتداي اختياريه جنوبي، كوچه آزاده، پلاك 5
کد ISSN:  2008-5370
نوع نشریه:  فصلنامه