نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي)
 51 دوره 
عنوان نشریه:  متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايی
مدیرمسئول:  دكتر عباسعلي وفايي
سردبیر:  دكتر عباسعلي وفايي
:تارگاه  https://ltr.atu.ac.ir/
رایانامه:  zaban.adab@gmail.com
تلفن:  88683705 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، خيابان طباطبايي، دانشكده ادبيات فارسي، كد پستي: 1997967556
کد ISSN:  2251-7138
نوع نشریه:  فصلنامه