نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه ماليات
 45 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه ماليات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان امور مالياتي
مدیرمسئول:  دكتر كامل تقوي نژاد
سردبیر:  دكتر تيمور رحماني
:تارگاه  http://taxjournal.ir/
رایانامه:  info@taxresearch.ir
تلفن:  33903933 (021)
نمابر:  33967439 (021)
نشانی:  تهران، ميدان امام خميني، خيابان داور، روبروي كاخ دادگستري، سازمان امور مالياتي كشور، طبقه چهارم، دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي، كدپستي: 1114943661
کد ISSN:  2251-6484
نوع نشریه:  فصلنامه