نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رهيافت
 66 دوره 
عنوان نشریه:  رهيافت
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات سياست علمي كشور
مدیرمسئول:  دكتر وحيد احمدي
سردبیر:  دكتر اكرم قديمي
:تارگاه  http://rahyaft.nrisp.ac.ir/
تلفن:  88036144 (021)
نمابر:  88061747 (021)
نشانی:  ايران، تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان شيراز جنوبي، خيابان سهيل، پلاك 9، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، كدپستي: 1435894461
کد ISSN:  1027-9026
نوع نشریه:  فصلنامه