نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

چهار ماهنامه مجله علوم شيلاتي ايران (انگليسي)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم شيلاتي ايران (انگليسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات شيلات ايران
مدیرمسئول:  عباسعلي مطلبي
سردبیر:  عيسي شريف پور
:تارگاه  http://jifro.ir/
رایانامه:  ijfs@ifro.ir
تلفن:  66420731 (021)
نمابر:  66420731 (021)
صندوق پستی:  14155-6116
نشانی:  تهران، خيابان فاطمي غربي، پلاک 325
کد ISSN:  1562-2916
نوع نشریه:  چهار ماهنامه