برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله ايراني علوم و تكنولوژي پليمر(انگليسي)
 8 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني علوم و تكنولوژي پليمر(انگليسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدیرمسئول:  دكتر ح. ميرزاده
سردبیر:  دكتر ا. رحيمي، دكتر ح. ميوه چي
:تارگاه  https://www.springer.com/journal/13726
رایانامه:  IPJ@ippi.ac.ir
تلفن:  45800452 (021), 4580000 (021), 4580051 (021)
نمابر:  45800452 (021), 4580022 (021)
صندوق پستی:  14977-13115
نشانی:  تهران، کيلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
کد ISSN:  1026-1265
نوع نشریه:  دو ماهنامه