نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal
 32 دوره 
عنوان نشریه:  (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم تشريح ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمد تقي جغتايي
سردبیر:  دكتر مجتبي رضازاده
:تارگاه  http://anatomyjournal.ir/
رایانامه:  JIrAnatSci@yahoo.com
تلفن:  88058689 (021)
نمابر:  88058689 (021)
صندوق پستی:  15875-6349
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد همت، جنب بيمارستان ميلاد، دانشگاه علوم پزشکي ايران، دانشکده پزشکي، مرکز علوم پايه، بخش آناتومي
کد ISSN:  1728-6158
نوع نشریه:  فصلنامه