نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه يافته
 86 دوره 
عنوان نشریه:  يافته
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني لرستان
مدیرمسئول:  دكتر حسن تيموري
سردبیر:  دكتر سهيلا اكبري
:تارگاه  http://yafte.lums.ac.ir/
رایانامه:  yafteh.j@gmail.com
تلفن:  33120233 (066)
نمابر:  33120172 (066)
نشانی:  خرم آباد، كيلومتر 3 جاده خرم آباد - تهران، دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده داروسازي، طبقه همكف، مديريت اطلاع رساني و منابع علمي
کد ISSN:  1563-0773
نوع نشریه:  فصلنامه