نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)
 150 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي اراك
مدیرمسئول:  دكتر معصومه صوفيان
سردبیر:  دكتر زهرا اسلامي راد
:تارگاه  http://jams.arakmu.ac.ir
رایانامه:  journal@arakmu.ac.ir
تلفن:  34173517 (086)
نمابر:  34173548 (086)
صندوق پستی:  3848176941
نشانی:  اراك، سردشت، ميدان بسيج، دانشگاه علوم پزشكي اراك، مجتمع آموزشگاهي پيامبر اعظم (ص)، دفتر مجله
کد ISSN:  1735-5338
نوع نشریه:  دو ماهنامه