نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات روان شناختي
 55 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات روان شناختي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدیرمسئول:  سيدابوالقاسم مهري نژاد
سردبیر:  سيده منور يزدي
:تارگاه  http://psychstudies.alzahra.ac.ir
رایانامه:  psychstudies@alzahra.ac.ir
تلفن:  88041463 (021)
نمابر:  88041463 (021)
صندوق پستی:  19935-663
نشانی:  تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي
کد ISSN:  1735-3386
نوع نشریه:  فصلنامه