نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي روان شناختي
 39 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي روان شناختي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دكتر رضا زماني
مدیرمسئول:  دكتر رضا زماني
سردبیر:  دكتر رضا زماني
:تارگاه  http://www.psychological-research.com/
رایانامه:  Psychresearch@morva.net
تلفن:  88350858 (021)
نمابر:  88803719 (021)
صندوق پستی:  14155-5191
نشانی:  اتوبان كردستان شمال به جنوب، بعد از پل حكيم، خيابان 27 غربي، 20 متري اول، خيابان 25،پلاك 18، طبقه 2، تهران، كدپستي: 1437693553، ايران
کد ISSN:  1019-9616
نوع نشریه:  فصلنامه