نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)
 77 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاون پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران
مدیرمسئول:  معاون پژوهشي دانشگاه
سردبیر:  محمد سعيدي مهرآباد
:تارگاه  http://ijiepm.iust.ac.ir/
رایانامه:  ijie@iust.ac.ir
تلفن:  (داخلي 2364) 77209071 (021)
نمابر:  77209071 (021)
نشانی:  دانشگاه علم و صنعت ايران، نارمك، تهران، ايران، كدپستي: 1684613114
کد ISSN:  2008-4870
نوع نشریه:  فصلنامه