نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي
 62 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش زبان و ادبيات فارسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
مدیرمسئول:  دكتر خسرو قبادي
سردبیر:  دكتر حسين علي قبادي
:تارگاه  http://literature.ihss.ac.ir/
رایانامه:  j.literature@ihss.ac.ir
تلفن:  66497561-2 (021)
نمابر:  66492129 (021)
صندوق پستی:  13145-1316
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان دانشگاه، كوچه شهيد نظري، پلاك47
کد ISSN:  1735-1030
نوع نشریه:  فصلنامه