برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)
 20 دوره
عنوان نشریه:  زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر مليحه شياني
سردبیر:  سهيلا صادقي فسايي
:تارگاه  https://jwdp.ut.ac.ir/
رایانامه:  journal.CWS@gmail.com
تلفن:  66970418-66970308 (021)
نمابر:  66970418-66970308 (021)
صندوق پستی:  13145-671
نشانی:  تهران، ميدان انقلاب، خيابان 16 آذر، پرديس مركزي دانشگاه تهران، مركز مطالعات و تحقيقات دانشگاه تهران
کد ISSN:  1735-1693
نوع نشریه:  فصلنامه