نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)
 87 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني تهران
مدیرمسئول:  دکتر باقر لاريجاني
سردبیر:  دکتر اكبر سلطاني
:تارگاه  https://www.springer.com/journal/40200
رایانامه:  editorial@jdmdonline.com
تلفن:  88926864 (021)
نمابر:  88926864 (021)
صندوق پستی:  14395/1179
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، نبش استاد نجات اللهي، پلاك 4، كلينيك تخصصي و فوق تخصصي ديابت و بيماريهاي متابوليك، طبقه 5، مجله ديابت و ليپيد ايران، كدپستي، 1599666615
کد ISSN:  2345-4008
نوع نشریه:  دو ماهنامه