نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نامه انجمن حشره شناسي ايران
 71 دوره 
عنوان نشریه:  نامه انجمن حشره شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  ISI
صاحب امتیاز:  انجمن حشره شناسي ايران
مدیرمسئول:  دکتر جعفر محقق شيرازي
سردبیر:  دکتر فريبا مظفريان
:تارگاه  https://jesi.areeo.ac.ir/
رایانامه:  journal@entsociran.ir
تلفن:  22427037, 22403326 (021)
نمابر:  22427037 (021)
نشانی:  اوين، خيابان يمن، روبروي اجلاس، ساختمان موزه حشرات، طبقه دوم، تهران، 1985813111، ايران
کد ISSN:  0259-9996
نوع نشریه:  دو فصلنامه