نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه مجله دانشكده پزشكي
 248 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشكده پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
مدیرمسئول:  دکتر سيدحسن امامي رضوي
سردبیر:  دکتر نادره بهتاش
:تارگاه  tumj.tums.ac.irhttp://tumj.tums.ac.ir
رایانامه:  medjournal@tums.ac.ir
تلفن:  88962510 (021)
نمابر:  88962510 (021)
صندوق پستی:  14155-6447
نشانی:  تهران، خيابان قدس، خيابان پورسينا، بن بست عنايت، پلاک 59، معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي، ساختمان آموزش، طبقه اول، شماره 202
کد ISSN:  1683-1764
نوع نشریه:  ماهنامه