نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر
 63 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پزشكي كوثر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله (عج)
مدیرمسئول:  دکتر سيدمسعود خاتمي
سردبیر:  دكتر شعبان مهرورز
رایانامه:  kowsar@BMSU.AC.IR
تلفن:  88996659-60 (021)
نمابر:  88957948 (021)
صندوق پستی:  19945-546
نشانی:  تهران، خيابان دكتر فاطمي، خيابان پنجم، بن بست صانعي، پلاك 2، طبقه 4، موسسه دانش آفرند ژيستاژن
کد ISSN:  1028-7868
نوع نشریه:  فصلنامه